Terp Virksomhedsraadgivning ApS - Rådgivning om ledelse, økonomi og finansiering
Ydelser
 
.Sparring og rådgivning om ledelse:
* Strategisk planlægning
* Planlægning og styring af forandringsprocesser
* Planlægning af generationsskifte
* Bistand ved køb/salg af virksomheder
* Bistand ved investeringsbeslutninger
 
Sparring og rådgivning om økonomi:
*Økonomistyring
* Rapportering
* Handlingsplaner
* Optimering af indtjening
 
Sparring og rådgivning om finansiering:
* Er virksomhedens finansieringsstruktur optimal
* Har virksomheden en konkurrencedygtig bankfinansiering
* Hjælp til forhandlinger med Bank og Realkredit
* Hjælp til fremskaffelse af yderligere finansiering
 
Sparring og rådgivning om investerings- og formueforhold:
* Svarer de finansielle investeringer til din risikoprofil
* Får du et afkast af dine investeringer som svarer til din risikoprofil
* Får du et afkast af din pensionsopsparing som er tilfredsstillende
 
Ydelser kan "leveres" som konsulentbistand eller som bestyrelsesmedlem
 
Normalt afregnes konsulentbistand på timebasis, men fast pris kan også aftales.
 
 
Hjemmeside drevet af  Vistaprint